Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα "ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ AΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

14 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, ότι μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΠΜ, το πρόγραμμα του μαθήματος ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 θα γίνει μάθημα (επαναληπτική άσκηση) στις αίθουσες

την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011 θα γίνει η προφορική εξέταση.

Οι διδάσκοντες το μάθημα

9 years, 4 months ago. 16:41:01, 14-1-2011.