Ελληνικά

Παράταση χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Αθήνα, 14/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Γ.Σ.(συνεδρίαση 11.1.2011)το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κοινοποιηθεί και αναρτηθεί.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

9 years, 4 months ago. 12:26:52, 14-1-2011.