Ελληνικά

Ανακοίνωση για το μάθημα "Διαφορικές Εξισώσεις"

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 17/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 17/1/2011 δεν θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος, του υποχρεωτικού μαθήματος του 3ου εξαμήνου «Διαφορικές Εξισώσεις».

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 10 months ago. 14:06:49, 17-1-2011.