Ελληνικά

Παράταση παραλαβής συγγραμμάτων 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 25/01/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της σχετικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας παρατείνεται η περίοδος παραλαβής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 5 months ago. 12:51:58, 25-1-2011.