Ελληνικά

ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

                     Αθήνα, 27/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Όσοι φοιτητές

• όφειλαν το παλαιό μάθημα «Μηχανική ΙΙ», οφείλουν το νέο μάθημα του 2ου εξαμήνου «Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος).

• όφειλαν το παλαιό μάθημα «Μηχανική ΙΙΙ», οφείλουν το νέο μάθημα του 3ου εξαμήνου «Αντοχή των Υλικών».

• όφειλαν και τα δύο (2) παλαιά μαθήματα «Μηχανική ΙΙ» & «Μηχανική ΙΙΙ» οφείλουν τα *νέα μαθήματα *:

«Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος) 2ου εξαμ. &

«Αντοχή των Υλικών» 3ου εξαμ..

• είχαν χρεωθεί με την αρχική τους εγγραφή το μάθημα «Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Αντοχή των Υλικών) και δεν το έχουν περάσει πλέον οφείλουν τα δύο νέα μαθήματα:

«Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος) 2ου εξαμ. &

«Αντοχή των Υλικών» 3ου εξαμ..

Επίσης ενημερώνονται οι φοιτητές (μεγαλυτέρου του 3ου εξαμήνου) ότι σε περίπτωση που λόγω παρανόησης δεν είχαν δηλώσει το μάθημα «Αντοχή των Υλικών» 3ου εξαμ. και το οφείλουν, το μάθημα θα δηλωθεί για το ακαδ. έτος 2010-11 αυτόματα από την Γραμματεία της Σχολής.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν επιθυμεί να δηλωθεί το μάθημα θα πρέπει να προσέλθει στην Γραμματεία της Σχολής και να ζητήσει να μην του δηλωθεί το μάθημα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 4 months ago. 13:19:50, 27-1-2011.