Ελληνικά

Εξετάσεις Μαθημάτων με την χρήση Πινακίδας

     Αθήνα, 28/1/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξέταση των κάτωθι μαθημάτων να έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης την πινακίδα του σχεδίου:

Τεχνικό Σχέδιο

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

Ειδικά Θέματα Οικοδομικής.

Όσον αφορά την εξέταση του μαθήματος: «Παραστατική Γεωμετρία» όποιος φοιτητής επιθυμεί μπορεί να φέρει την πινακίδα την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

                ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
                ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
               ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 10 months ago. 18:06:21, 28-1-2011.