Ελληνικά

Πρόγραμμα εξετ. χειμ. εξαμ.-3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το νέο πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει και τα μαθήματα, των οποίων οι εξετάσεις αναβλήθηκαν μέχρι σήμερα.

Τα μαθήματα για τα οποία αλλάζει η ημερομηνία εξέτασης αναγράφονται στο πρόγραμμα με κεφαλαία γράμματα.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αφορούν σε ημερομηνίες μετά τις 22/02/2011.

Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2010-11 - 3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9 years, 9 months ago. 16:20:28, 17-2-2011.