Ελληνικά

Ανακοίνωση εγγραφών εαρινών εξαμήνων 2010-11

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2010-11

ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές της Σχολής μας να εγγραφούν και να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα τους (του εξαμήνου εγγραφής και όσα τυχόν οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα) με τον προσωπικό τους κωδικό μόνο κατά την περίοδο 3.3.2011 - 27.03.2011 Μετά το διάστημα αυτό δεν θα γίνεται δεκτή καμιά αίτηση.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

9 years, 4 months ago. 10:57:19, 01-3-2011.