Ελληνικά

Αλλαγή τόπου διδ. του μαθ. "Κατ. από οπλ. σκυρ."

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (8ου εξαμήνου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8.45-10.30 ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Μ-Ω) ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 01ΑΒ (ΑΝΤΙ ΤΗΣ 02Α ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ ΑΡΧΙΚΩΣ).

9 years, 3 months ago. 16:08:39, 22-3-2011.