Ελληνικά

Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ (www.chi.civil.ntua.gr) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη πρώτη φάση της ανάπτυξης του Υδρολογικού Παρατηρητηρίου της Αθήνας (Hydrological Observatory of Athens), το οποίο μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο: hoa.ntua.gr

Το παρατηρητήριο αποτελείται από αυτόματους τηλεμετρικούς υδρομετεωρολογικούς και υδρομετρικούς σταθμούς που είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίοι προβάλλονται σε διάφορα γεωγραφικά υπόβαθρα και αναμεταδίδουν τακτικά τα δεδομένα τηλεμετρικά σε κεντρικό server. Επίσης, από μία Πειραματική Λεκάνη πλήρως εξοπλισμένη στο Πικέρμι, όπου εκτελούνται μετρήσεις, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, πειράματα (π.χ. εκτίμηση των αποτελεσμάτων της πυρκαγιάς του 2007) και ρυθμίσεις μοντέλων.

Μέσω του παρατηρητηρίου, παρέχουμε ελεύθερα όλα τα δεδομένα μετρήσεων των σταθμών του Eργαστηρίου μας από την έναρξη λειτουργίας τους (το 2005) στο Διαδίκτυο. Η παροχή αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Εργαστηρίου και του ΕΜΠ προς τους συναδέλφους επιστήμονες, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικά στους πολίτες. Γίνεται, δε, στο πλαίσιο της πεποίθησής μας οτι η ελεύθερη παροχή πρωτογενών δεδομένων είναι προϋπόθεση για την βελτίωση της έρευνας, της εκπαίδευσης αλλά και της ανάπτυξης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στη χώρα.

Οι εγκατεστημένοι σταθμοί παρέχουν χρονοσειρές με χρονικό βήμα δεκαλέπτου για τα εξής μεγέθη:

 • Θερμοκρασία (μέγιστη, ελάχιστη μέση)
 • Σχετική υγρασία
 • Βροχόπτωση
 • Διεύθυνση, ταχύτητα και ριπή ανέμου
 • Διάρκεια ηλιοφάνειας
 • Ηλιακή ακτινοβολία
 • Βαρομετρική πίεση
 • Στάθμη και παροχή υδατορευμάτων σε επιλεγμένες θέσεις

Ο δικτυακός τόπος στα πλαίσια συνεργασίας μας με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εξυπηρετεί και τηλεμετρικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αντίστοιχο τηλεμετρικό δίκτυο που εγκαταστάθηκε στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος στην Κεφαλονιά. Το Εργαστήριο παρέχει τεχνογνωσία για τη μελέτη, εγκατάσταση, και λειτουργία αντίστοιχων τηλεμετρικών δικτύων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα στα νησιά μας, όπου δεν υπάρχουν συστηματικά στοιχεία πεδίου.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που προβλέπεται να επεκτείνονται και να βελτιώνονται συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αναλύσεις των πλέον πρόσφατων μετρήσεων των σταθμών σχετικά με καταιγίδες και πλημμύρες και παραγωγή διαγράμμάτων επιφανειακής βροχόπτωσης.
 • Εκθέσεις γεγονότων βροχόπτωσης για όλες τις καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών από το 2005.
 • Ανάλυση τελευταίων καταιγίδων στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωσή τους.
 • Ανάπτυξη βιοκλιματικών δεικτών για επιλεγμένες περιοχές πχ. Τουριστικής ή ειδικής οικιστικής ανάπτυξης (υπό κατασκευή).
 • Συγκριτικές – στατιστικές αξιολογήσεις επικινδυνότητας καιρικών φαινομένων
 • Μετρήσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για υποστήριξη εφαρμογών τηλεμετρίας σε άλλα αντικείμενα, όπως:
  • η διαχείριση συστημάτων απορροής ομβρίων
  • η διαχείριση αστικών πλημμυρών
  • η εκτίμηση και η διαχείριση κρίσιμων πλημμυρικών γεγονότων στους οδικούς άξονες
  • η μελέτη και η λειτουργία αντιπλημμυρικών και άλλων υδραυλικών έργων στην περιοχή

Τέλος, ενημερώνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για ένταξη και άλλων σταθμών στο Παρατηρητήριο, αλλά και για την ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών σε συνεργασία με φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα με σκοπό τη παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος αλλά και βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας.

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Μ.Α.Μιμίκου

Καθηγήτρια ΕΜΠ

9 years, 1 month ago. 20:19:13, 29-3-2011.