Ελληνικά

Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων στις 8/03/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ > • Σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 το μάθημα «Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία» δε θα γίνει λόγω απουσίας του διδάσκοντος για οικογενειακούς λόγους. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά την άλλη Τρίτη. >

Από τη Γραμματεία του Τομέα ΑΚΕΔ

• H έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα» 6ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09/03/2011.

Ο Συντονιστής του μαθήματος

Μ.Δ. ΚΩΤΣΟΒΟΣ

9 years, 8 months ago. 13:28:01, 08-3-2011.