Ελληνικά

Αλλαγή ώρας & τόπου διδ. του μαθ. Προχ. Μηχ. Υλ.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 8/3/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του κατ’ εκλογήν υποχρεωτικού μαθήματος 8ου εξαμήνου : «Προχωρημένη Μηχανική Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη και ώρα 13.45 – 16.30 στην αιθ. 201 στο κτήριο Αντοχής Υλικών.

                ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
                ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
               ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 4 months ago. 15:50:50, 08-3-2011.