Ελληνικά

Αλλαγές στο πρόγραμμα της εαρινής εξεταστικής

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 19/5/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα της εαρινής εξεταστικής ακαδ. έτους 2010-11 έχουν γίνει οι κάτωθι αλλαγές λόγω του γεγονότος ότι οι εξετάσεις των ξένων γλωσσών πλην της Αγγλικής Γλώσσας & του προαιρετικού μαθήματος «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» πραγματοποιούνται συγχρόνως για όλες τις Σχολές του ΕΜΠ:

Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 4ου εξαμ. θα διεξαχθεί στις 21/6/2011 και ώρα 15.00 στην αίθουσα 204 του κτιρίου Μηχανολόγων Ζωγράφου

Ιταλική Γλώσσα 4ου εξαμ. θα διεξαχθεί στις 21/6/2011 και ώρα 15.00 στην αίθουσα 201 του κτιρίου Μηχανολόγων Ζωγράφου

Γερμανική Γλώσσα 4ου εξαμ. θα διεξαχθεί στις 21/6/2011 και ώρα 15.00 στην αίθουσα 205 του κτιρίου Μηχανολόγων Ζωγράφου

«Περιβάλλον & Ανάπτυξη» θα διεξαχθεί στις 23/6/2011 και ώρα 18.00 στις Γενικές Έδρες Ζ. Αμφ. 1,2,3,4

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2011 είχε αναφερθεί λάθος η ώρα εξέτασης των κάτωθι μαθημάτων και θα διεξαχθούν ως εξής:

• Η εξέταση του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ» θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα 12/7/2011 και ώρα 8.30 αντί 12.00 στις ίδιες αίθουσες.

• Η εξέταση του μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας» θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα 14/7/2011 και ώρα 14.30 στις ίδιες αίθουσες.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 6 months ago. 17:31:59, 19-5-2011.