Ελληνικά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Αναπλήρωση "Υγειονομικής Τεχνο."

Για την αναπλήρωση των μαθημάτων που έχουν χαθεί προγραμματίζονται δύο έκτακτα μαθήματα ‘Υγειονομικής Τεχνολογίας’ ως εξής: Παρασκευή 27/5 στο Αμφιθέατρο Υδραυλικής και ώρα 15:45-17:30. Παρασκευή 3/6 στο Αμφιθέατρο Υδραυλικής και ώρα 11:45-13:30.

Οι διδάσκοντες

9 years, 6 months ago. 16:53:34, 25-5-2011.