Ελληνικά

Αλλαγή εξέτασης στην «Εισαγωγή στη Γεφυροποΐα»

Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στη Γεφυροποιΐα»

Ανακοινώνεται ότι για διευκόλυνση των σπουδαστών η εξέταση του μαθήματος

«Εισαγωγή στη Γεφυροποιΐα»

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/06/2011 ώρα 18.00 μ.μ.

στα νέα κτίρια Ζωγράφου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

στην αίθουσα 01ΑΒ.

9 years, 4 months ago. 17:14:06, 17-6-2011.