Ελληνικά

Διεξαγωγή εξετάσεων που αναβλήθηκαν

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 24/6/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων που αναβλήθηκαν στις 28-29/6/2011 πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

Πέμπτη 30/6/2011

*«Στατική ΙΙΙ» *, ώρα 15.00 στο κτήριο Γκίνη στις ίδιες αίθουσες

Τετάρτη 6/7/2011

«Αγγλική γλώσσα», ώρα 8.30 στο κτήριο Γκίνη στις ίδιες αίθουσες

Παρασκευή 8/7/2011

«Εφαρμοσμένη Οικονομική», ώρα 15.00 στο κτήριο Γκίνη στις ίδιες αίθουσες

«Στοιχεία Φιλοσοφίας & Θεωρία Γνώσεων», ώρα 15.00 στο κτήριο Γκίνη στις ίδιες αίθουσες

Σάββατο 16/7/2011

«Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», ώρα 8.30 στο κτήριο Γκίνη στις ίδιες αίθουσες

Επίσης η εξέταση του μαθήματος «Σύνθετα Υλικά» θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 αντί στις 15.00 την ίδια ημέρα, Πέμπτη 30/6/2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 4 months ago. 20:50:48, 24-6-2011.