Ελληνικά

Αίτηση βελτίωσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 6/6/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογίας τους στα μαθήματα που επέτυχαν στο τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2011, ανεξαρτήτως εξαμήνου στα οποία ανήκουν τα μαθήματα, ότι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο βελτίωσης για τα χειμερινά μαθήματα και να το καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: mmilisi@civil.ntua.gr).

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση βελτίωσης δεν είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση προσμετράται η μεγαλύτερη επίδοση.

Για τα χειμερινά μαθήματα οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/6/2011 έως 1/7/2011.

Υπενθυμίζεται ότι στο έντυπο βελτίωσης συμπληρώνονται μόνο τα χειμερινά μαθήματα, σε περίπτωση που δηλωθούν εαρινά μαθήματα δε θα ληφθούν υπόψη.

Όσον αφορά τα εαρινά μαθήματα η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στα μέσα Ιουνίου.

                ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
                ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
               ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 4 months ago. 17:40:47, 07-6-2011.