Ελληνικά

Αλλαγή τόπου εξ. του μαθ. "Σχ. Έργων Π.Μ. με Η/Υ

Αθήνα, 1/7/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του προαιρετικού μαθήματος "Σχεδίαση Έργων Πολιτικού Μηχανικού με Η/Υ", για την καλλίτερη διεξαγωγή του διαγωνίσματος θα λάβει χώρα στο PC-LAB της Σχολής Πολ-Μηχ. Ζωγράφου στο κτίριο της Γραμματείας της Σχολής ίδια μέρα και ώρα.

Ο Διδάσκων

Ι. Τζουβαδάκης

9 years, 4 months ago. 14:16:14, 01-7-2011.