Ελληνικά

Παραλαβή συγγράμματος του μαθ. Πειρ. Αντοχή Υλ.

Αθήνα, 1/7/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους συγγράμματα για το μάθημα Πειραματική Αντοχή Υλικών ότι μπορούν να προσέλθουν στο βιβλιοπωλείο Συμμετρία από τις 7:00π.μ.-15:00μ.μ. καθημερινά να παραλαμβάνουν το βιβλίο με τις Ασκήσεις έχοντας μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα (πάσο).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 2 months ago. 15:03:04, 01-7-2011.