Ελληνικά

Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθημἀτων για τις 19/9/2011

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 20/7/2011

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα εξετάσεων επαναληπτικής περιόδου ακαδ. έτους 2010-11 για την Δευτέρα 19/9/2011 εκ παραδρομής έχει αναφερθεί ώρα εξέτασης 18.00 αντί του ορθού 12.00 στα κάτωθι μαθήματα :

• «Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων»

• «Θεωρία Δίσκων & Κελυφών»

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 4 months ago. 15:05:40, 20-7-2011.