Ελληνικά

3η Συνάντηση των Υ.Δ. του Δικτύου "ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ"

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3η Συνάντηση των Υποψηφίων Διδακτόρων του Δικτύου "ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ"

11-12 Ιουλίου 2011, Αίθουσα Τελετών Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Το δίκτυο "Υδρομέδων" είναι ένα Εθνικό μη κερδοσκοπικό Πανεπιστημιακό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας για την «Υδρολογία και την Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων», στο οποίο συμμετέχουν δώδεκα Εργαστήρια από όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ. Σκοπός του Δικτύου είναι η ενθάρρυνση της γνωριμίας, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των Εργαστηρίων σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή επιστημόνων – ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η παρουσίαση κοινών δημοσιεύσεων, η δημιουργία ερευνητικών ομάδων με σκοπό την από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κλπ.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικτύου έχει αποφασιστεί να γίνεται κάθε 2-ετία συνάντηση και παρουσίαση εργασιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Εργαστηρίων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Ήδη έχουν γίνει με επιτυχία δύο συναντήσεις: η 1η στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 9/7/2005 και η 2η στο Πανεπιστήμιο Βόλου στις 11-12/7/2009. Η 3η συνάντηση των Υποψηφίων Διδακτόρων του Δικτύου "ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ" διοργανώνεται στις 11 και 12 Ιουλίου 2011 στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Θα είναι τιμή μας να παρευρεθείτε. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι τουλάχιστον αισιόδοξο να παρακολουθούμε τον πνευματικό μόχθο και τα επιστημονικά επιτεύγματα των φοιτητών μας και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό για τη χώρα μας θέμα, όπως είναι οι Υδατικοί Πόροι και η Διαχείριση τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Χριστίνα Παναγιωτοπούλου, τηλ: 2107722878, email: cpanag@chi.civil.ntua.gr

Μ.Α.Μιμίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Διευθύντρια Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9 years, 4 months ago. 13:36:27, 09-7-2011.