Ελληνικά

Διεθνές Πρόγρ. Μεταπτυχ. Σπουδών εξ αποστάσεως

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εξ αποστάσεως "Water Resources & Environmental Management"

Το Σεπτέμβριο 2011 θα ξεκινήσει ο πέμπτος κύκλος του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξ αποστάσεως (e-learning) με αντικείμενο τους Υδατικούς Πόρους και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα που διδάσκεται στην Αγγλική συνδιοργανώνουν το ΕΜΠ με τα πανεπιστήμια Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου και Λουμπλιάνας. Απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να συμμετάσχουν μελλοντικά από υπεύθυνες θέσεις στη χώρα τους στη λήψη των αποφάσεων στους παραπάνω τομείς. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του μεταπτυχιακού κύκλου ή επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από τον δικτυακό τόπο www.water-msc.org. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Επιστημονική Υπεύθυνη: καθ. Αλεξάνδρα Κατσίρη,

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

9 years, 3 months ago. 12:09:37, 22-8-2011.