Ελληνικά

Εγγραφές νεοεισαχθέντων λόγω Ολυμπιάδας

15/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ακαδημαϊκού έτους 2011-12, απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, που διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) ότι οι εγγραφές τους θα πραγματοποιηθούν από τις 15/9/2011 μέχρι και τις 30/9/2011.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για την εγγραφή τους είναι τα ακόλουθα: 1. Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται από τη Γραμματεία) 2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο αντίγραφο) 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (το οποίο μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία της Σχολής) 4. Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (4) 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (χορηγείται από τη Γραμματεία) 6. Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χημικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε 7. Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο οι υποψήφιοι

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 2 months ago. 15:32:49, 15-9-2011.