Ελληνικά

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου της 23/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2011, που ανακοινώθηκε και διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπείσας συνεδρίασης της Συγκλήτου της 23ης Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος

Ι. Γκόλιας

9 years, 2 months ago. 17:08:10, 23-9-2011.