Ελληνικά

ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 1467/9-9-2011 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου, οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο:

http://paso.minedu.gov.gr

Ανακοίνωση Πρυτανείας σχετικά με την Ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση ειδικού εισιτηρίου (πάσο)

Οδηγός Χρήσης Φοιτητών

Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος

9 years, 1 month ago. 18:02:55, 26-9-2011.