Ελληνικά

Νέο πρόγραμμα επαναλ. εξετ. περιόδου 2010-11

Σε συνέχεια της από 27/9/11 απόφασης της Γ.Σ. της Σχολής Π.Μ. ότι η επαναληπτική εξεταστική περίοδος θα διαρκέσει από 26/9/11 μέχρι 21/10/2011, ανακοινώνεται το νέο συνολικό πρόγραμμα εξετάσεων για την περίοδο αυτή.

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα που θα εξετασθούν στο κτήριο Γκίνη αναγράφονται με κόκκινο χρώμα και είναι υπογραμμισμένα.

9 years, 1 month ago. 22:16:58, 27-9-2011.