Ελληνικά

Αναβολή εξέτ. του μαθ. «Περιβαλ. Ρευστομηχανική»

Αθήνα, 6/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η εξέταση του κατ’ εκλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική» 9ου εξαμ. που είχε οριστεί για τις 8/9/2011 δεν θα πραγματοποιηθεί. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες του μαθήματος.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years, 2 months ago. 14:39:27, 06-9-2011.