Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 17/10/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ 17/10/11

Ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου στις 17/10/11.

Ανακοινώνεται επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα για την πρώτη μόνο εβδομάδα 17/10 -21/10 του εξαμήνου αυτού.

Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα για όλα τα εξάμηνα, που θα ισχύει από 24/10/11, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και για τα υπόλοιπα εξάμηνα.

8 years, 7 months ago. 21:02:39, 10-10-2011.