Ελληνικά

Συμπληρωματικό πρόγραμμα εξ. επαν. περ. 2010-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της 10/10/11 σε σχέση με τα μαθήματα των οποίων η εξέταση δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα της 27/9/11, ανακοινώνεται συμπληρωματικό πρόγραμμα εξετάσεων της επαναληπτικής περιόδου 2010-11.

Το Δ.Σ. στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε ότι εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, είναι στο εξής πρακτικά αδύνατη η αναβολή εξέτασης μαθήματος για οποιοδήποτε λόγο εξωγενή προς τη Σχολή, όπως π.χ. απεργία όλων των ΜΜΜ.

9 years, 3 months ago. 20:56:26, 10-10-2011.