Ελληνικά

Εξέταση διπλωματικών εργασιών περ. Οκτωβρίου

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

• Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των διπλωματικών εργασιών των τελειοφοίτων φοιτητών περιόδου Οκτωβρίου ακαδ. έτους 2010-11 θα διεξαχθούν από 9/11/2011 έως 11/11/2011.

Παρακαλούνται οι παραπάνω φοιτητές να ενημερώσουν τους επιβλέποντες καθηγητές ότι επιθυμούν να εξετασθούν την τρέχουσα περίοδο, ώστε οι Τομείς να στείλουν στη Γραμματεία της Σχολής έως 21/10/2011 το σχετικό έντυπο κατ’αρχήν αποδοχής της διπλωματικής.

• Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές ακαδ. έτους 2010-11, περιόδου Οκτωβρίου 2011, προκειμένου να κάνουν αίτηση για αντίγραφο διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας, να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία

  2. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από τη Γραμματεία

  3. Πιστοποιητικό γέννησης (μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη Γραμματεία)

  4. Μία (1) φωτογραφία

Για να παραλάβουν τα αντίγραφα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία:

  1. Βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων, καθώς επίσης και παράδοσης ενός (1) αντιτύπου και ενός (1) CD/DVD της διπλωματικής τους εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. Πριν την παράδοση υποχρεούνται να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μετά την εξέταση και την έγκρισή τους από τις αρμόδιες επιτροπές (βλ. σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Σχολής).
  2. Φοιτητική ταυτότητα, Κάρτα Σίτισης και Βιβλιάριο Υγείας. Εάν δεν έχουν κάτι ή και όλα τα 3 παραπάνω δικαιολογητικά να κάνουν μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 για τη μη κατοχή τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 years ago. 14:18:44, 11-10-2011.