Ελληνικά

Εγγραφή επιτυχόντων αξιωματικών πτυχ. ΣΤΕΑΜΧ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 11.10.2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι επιτυχόντες αξιωματικοί πτυχιούχοι της ΣΤΕΑΜΧ του ακαδ. έτους 2011-12 να προσέλθουν για εγγραφή στη Σχολή μας στο διάστημα 11.10.2011 - 26.10.2011 προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  1. (2) δύο φωτογραφίες

  2. πιστοποιητικό γεννήσεως

  3. επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΣΤΕΑΜΧ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 years, 7 months ago. 13:43:01, 11-10-2011.