Ελληνικά

Εκτύπωση Διπλωματικών εργασιών περ. Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματοδότηση εκτύπωσης Διπλωματικών εργασιών

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές ακαδ. έτους 2010-11, που πρόκειται να παραδώσουν τη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Οκτωβρίου 2011 και ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση της εκτύπωσής της, να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής έως την 21η Οκτωβρίου 2011.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 years, 7 months ago. 14:28:18, 12-10-2011.