Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14/10/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14ης/10/2011

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν λόγω της απεργίας όλων των ΜΜΜ και των ταξί να πάρουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων την Παρασκευή 14/10/2011, να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 25/10/2011, με εξαίρεση το μάθημα “Αστικά Υδραυλικά Έργα”, για το οποίο έγινε ιδιαίτερη ρύθμιση μεταφοράς φοιτητών από τους διδάσκοντες.

8 years, 11 months ago. 20:01:47, 23-10-2011.