Ελληνικά

Αναβολή διδ. μαθ. Ειδ.Θέμ. Διαχ. Τεχνικών Έργων

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/10/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του κατ’ εκλογήν υποχρεωτικού μαθήματος 9ου εξαμήνου : «Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων» δεν θα πραγματοποιηθεί στις 27/10/2011.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

9 years ago. 18:41:17, 26-10-2011.