Ελληνικά

Εξέταση του μαθ. «Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 4/10/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας», πρόκειται να διενεργηθεί στις 7/10/2011 και ώρα 18.00 στα νέα κτήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στις αίθουσες 04Α & 04Β.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΜ

8 years, 11 months ago. 16:05:47, 04-10-2011.