Ελληνικά

Εξέταση Διπλωματικών εργασιών Τομέα ΑΚΕΔ

Ανακοίνωση για φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηανικών

Η εξέταση των Διπλωματικών εργασιών στον Τομέα ΑΚΕΔ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/11/2011 στις 10.00 στο σπουδαστήριο του Τομέα ΑΚΕΔ κτίριο Ε, 1ος όροφος ΣΕΜΦΕ

9 years, 5 months ago. 11:22:45, 08-11-2011.