Ελληνικά

Δήλωση&παραλαβή συγγραμμάτων χειμ. εξ. 2011-12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Καταληκτική ημερομηνία για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2011-12

  • δήλωσης συγγραμμάτων ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2011 &

  • παραλαβής συγγραμμάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2011

8 years, 9 months ago. 17:13:02, 08-12-2011.