Ελληνικά

Αίτηση για Απονομή Θωμαϊδείου Βραβείου

Αθήνα, 14/2/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής μας, όπως και οι απόφοιτοί της, οι οποίοι δημοσίευσαν εργασία κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2010):

• Σε επιστημονικά περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Science Citation Index Expanded.

• Στα πρακτικά συνεδρίων με κρίση στο πλήρες κείμενο ή σε εκτεταμένη περίληψη,

ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, αίτηση μέχρι 31/3/2011, για την απονομή του Θωμαϊδείου Βραβείου.

Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι δικαιούνται του βραβείου εφόσον δεν έχουν περάσει 12 μήνες από την απόκτηση του Διπλώματος ή του τίτλου του Διδάκτορα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη βραβευθεί για εργασία που δημοσίευσαν ως φοιτητές. Κάθε προπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να βραβευθεί για μια εργασία κατά το διάστημα των σπουδών του.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9 years, 5 months ago. 14:09:12, 16-2-2011.