Ελληνικά

Εξέταση μαθήματος «Ειδικά Θέματα Σιδηροδρομικής»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα,2/2/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής ότι κατόπιν συνεννόησης του διδάσκοντα του μαθήματος με τους φοιτητές η εξέταση του κατ’ εκλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Ειδικά Θέματα Σιδηροδρομικής» θα διεξαχθεί στις 21/2/2011 και ώρα 15.00 στην αιθ.2Α.

9 years, 7 months ago. 17:54:16, 02-2-2011.