Ελληνικά

Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Ιουλίου 2011

Αθήνα 20/7/2011

Ανακοίνωση

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Ιουλίου 2011 μπορούν να παραλάβουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές βαθμολογίες την Παρασκευή 29/7/2011.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση από τον φοιτητή καθώς και να έχουν σταλεί στη Γραμματεία όλες οι βαθμολογίες που αφορούν διπλωματικές εργασίες και οφειλόμενα μαθήματα.

Για την παραλαβή των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο site της Σχολής

9 years, 6 months ago. 15:43:45, 20-7-2011.