Ελληνικά

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για το μάθ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ

26 Αυγούστου 2011

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 9ου εξαμήνου

Όπως έχει ανακοινωθεί από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 στην ιστοσελίδα του μαθήματος* η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος είναι προφορική. Οι σπουδαστές που προτίθενται να εξεταστούν, θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τη διδάσκουσα του μαθήματος, Μ. Πανταζίδου.

*http://users.ntua.gr/mpanta/EG.htm

9 years ago. 12:06:22, 29-8-2011.