Ελληνικά

Year Archive: 2012

Search by Month

Articles of 2012

2012-12-31 15:18:  
Πρόγραμμα Μαθημάτων 2013
2012-12-27 13:22:  
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμ. Εξαμήνων 2013
2012-12-24 15:03:  
Πρόγραμμα Εξετάσεων 2013
2012-12-18 16:44:   2012-12-12 16:44:  
Αναπλήρωση μαθήματος "Διαφορικές Εξισώσεις"
2012-12-07 18:30:   2012-12-06 16:06:  
Μάθημα Γεωδαισίας
2012-12-04 12:57:  
Τεχνικό Σχέδιο
2012-11-30 14:55:  
Εξετάσεις Κατατακτηρίων Πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ
2012-11-21 15:22:  
Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2012
2012-11-19 17:54:   2012-11-19 16:25:  
Γεωδαιτικές Εφαρμογές
2012-11-13 16:08:  
Αναβολή & αναπλήρωση μαθήματος "Οδοποιία Ι"
2012-11-13 15:33:  
Αναπλήρωση μαθήματος "Στατική ΙΙ"
2012-11-12 15:28:  
Στατική ΙΙ
2012-11-09 16:58:  
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞ. ΤΩΝ TESTS ΜΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2012-11-08 12:41:  
Διάλεξη στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
2012-11-07 19:07:  
Πρόσκληση ενδιαφέροντος φορέων πρακτικής άσκησης
2012-11-05 17:03:  
Αναβολή διδασκαλίας του μαθ. "Γεωδαισία"
2012-11-05 16:33:  
Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Οδοποιία Ι""
2012-11-05 12:26:  
Επιτυχόντες Αθλητές 2012
2012-11-05 12:05:  
Υποτροφία από το Κινέζικο Πανεπιστήμιο
2012-11-02 16:58:  
Αλλαγή ημέρας διδ. μαθ. "Ειδ. Θεμ. Κυκλ. Τεχ."
2012-11-01 12:14:  
Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Οκτωβρίου 2012
2012-10-31 18:28:  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧ. ΣΤΟ ΕΞ.
2012-10-31 18:13:  
Αλλαγή αίθ. διδ. μαθ. "Εγγειοβελτιωτικά Έργα"
2012-10-31 16:35:  
Κάρτα Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών
2012-10-31 14:11:  
Παράταση Ισχύος Καρτών Σίτισης
2012-10-29 15:46:  
Παραλαβή Κάρτας Σίτισης
2012-10-27 21:22:  
Αλλαγές αιθουσών & ωρών διδασκαλίας
2012-10-26 14:17:  
Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας
2012-10-23 14:28:  
Διεθνής Διαγωνισμός
2012-10-22 14:27:  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2012-10-19 14:18:  
Εξέταση διπλωματικών εργασιών Τομέα ΑΚΕΔ/ΣΕΜΦΕ
2012-10-19 13:25:  
Δήλωση & Διανομή Συγγραμμάτων χειμ. εξ. 2012-13
2012-10-17 18:39:  
Διδασκλία μαθ. «Σύγχρονες Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.»
2012-10-16 18:02:  
Αλλαγή τόπου διδ. του μαθ. «Τεχνικό Σχέδιο»
2012-10-15 18:13:  
Αλλαγή αιθ. διεξ. μαθ. «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής»
2012-10-15 14:28:  
Εγγραφή φοιτητών (5%) με σοβαρές παθήσεις
2012-10-12 18:49:  
Αλλαγή έναρξης μαθ. Σύγχ. Μέθ. Σχεδ. Έργων Ο.Σ.
2012-10-12 18:30:  
Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου
2012-10-11 18:20:  
Ενημέρωση κατευθύνσεων ακαδ. έτους 2012-13
2012-10-11 12:54:  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΜΠ
2012-10-10 16:03:  
Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης
2012-10-09 16:17:  
Φοιτητικός Διαγωνισμός
2012-10-09 13:55:  
Υποτροφίες
2012-10-09 13:51:  
Χορήγηση Βραβείων Εστίας Ναυτικών
2012-10-08 19:30:   2012-10-08 19:26:   2012-10-08 18:39:   2012-10-08 17:06:  
Αλλαγές στις αίθουσες των αυριανών εξετάσεων
2012-10-08 15:28:  
Υποτροφία "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη"
2012-10-08 15:21:  
Κληροδότημα Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα
2012-10-08 14:18:  
Αλλαγή Αιθουσών σε δύο Μαθήματα
2012-10-05 16:54:  
Εγγραφές Ελλήνων Εξωτερικού
2012-10-05 14:49:  
Διδασκαλία Μαθήματος Σιδηρών Κατασκευών Ι
2012-10-05 14:33:  
ΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΒΑΘΜ.ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜ.ΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
2012-10-02 17:27:  
Εγγραφή πρωτοετών 2012-13
2012-9-28 17:53:  
Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθ."ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ"
2012-9-27 17:15:  
Έναρξη Μαθημάτων
2012-9-26 18:55:   2012-9-26 17:57:  
Υποτροφίες Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
2012-9-26 16:43:  
Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2011-12
2012-9-24 14:54:  
Διανομή Σχεδιαστικού Υλικού
2012-9-24 13:07:  
Αναβολή Εξέτασης "Πειραματική Αντοχή Υλικών"
2012-9-21 17:39:  
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
2012-9-21 17:30:  
Αιτήσεις Erasmus στο Μόναχο
2012-9-21 17:24:  
Υποτροφίες Σλοβακίας
2012-9-21 17:10:  
Πρόγραμμα Υποτροφιών Γερμανίας
2012-9-21 16:48:  
Αναβολή Εξέτασης "Μηχανική του Συνεχούς Μέσου"
2012-9-21 16:17:  
Αναβολή Εξέτασης "Κατ. από Οπλισμένο Σκυρόδεμα"
2012-9-19 17:35:  
Αλλαγή ημ. διεξ. εξ. μαθ. ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
2012-9-19 01:24:  
Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων 2012-13
2012-9-18 13:16:  
Αλλαγή τόπου εξ. δύο μαθ. στις 2/10/2012
2012-9-18 13:13:  
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Στατική III"
2012-9-17 21:25:  
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Αντισεισμική Τεχν. 1"
2012-9-17 21:16:  
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Γεωδ. Εφαρμογές"
2012-9-14 17:04:  
Υποτροφίες Ελβετικής Συνομοσπονδίας
2012-9-13 18:32:  
Προκήρυξη χορήγησης μεταπτυχιακής υποτροφίας
2012-9-13 18:23:  
Υποτροφίες κληρ. "Νικ. Κρήτσκη"&"Κω/νου Βέλλιου"
2012-9-12 17:05:  
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Ανάλ.Φορ. με Πεπ. Στ."
2012-9-12 15:31:  
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής περιόδου Οκτωβρίου 2012
2012-9-12 13:36:  
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Πεπερασμένα Στοιχεία"
2012-9-12 13:03:  
Αναβολή Εξέτασης Ξένων Γλωσσών
2012-9-11 18:03:  
Αναβολή εξέτασης των μαθ."Γαλλικής και Ιταλικής"
2012-9-11 13:08:  
Αναβολή εξέτασης του μαθ."Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ"
2012-9-11 12:51:  
Διάλεξη:Emerging Contaminants in the Envir.
2012-9-11 12:43:  
Αναβολή Εξέτασης ''Στοιχεία Αρχιτεκτονικής''
2012-9-10 14:15:  
Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2012-9-10 14:09:  
Εξέταση διπλωματικών εργασιών περ.Οκτωβρίου 2012
2012-9-06 14:00:  
Εγγραφή - δήλωση μαθημάτων πρωτοετών 2012-13
2012-9-04 17:17:  
Εγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
2012-8-29 17:33:  
Εξέταση του μαθ.«ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞ. & ΔΙΑΘ. ΑΣΤ. ΛΥΜ.»
2012-8-29 17:28:  
Ανακοίνωση βελτίωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου
2012-7-30 15:52:  
Κλειστή η Γραμματεία λόγω θερινών διακοπών
2012-7-26 13:17:  
Γνωστ. Πρ. Εξειδ.'Diploma στις Διαπραγματεύσεις'
2012-7-26 13:13:  
Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT 2013-14
2012-7-25 13:10:  
Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Ιουλίου 2012
2012-7-18 12:44:  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝ. ISTANBUL SEHIR UNIVERSITY
2012-7-12 20:02:  
Αίτηση βελτίωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου
2012-7-11 19:00:  
Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής 2011-12
2012-7-09 22:16:  
Ημερομηνία Εξέτασης μαθ."Πιθανότητες-Στατιστική"
2012-7-06 21:38:   2012-6-28 21:30:  
Διανομή Σημειώσεων του μαθ. Στ. Δικ. & Τεχν. Νομ
2012-6-20 17:35:  
Αλλαγή τόπου εξ. μαθ. "Σχεδ. Έργων Π.Μ. με Η/Υ"
2012-6-19 18:11:  
Πρόσκληση: Ημερίδα ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ & ΤΕΕ
2012-6-19 18:09:  
Ημέρα Παρουσίασης Υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ
2012-6-19 18:06:  
Ενημερωτικό Δελτίο ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ - Ιούνιος 2012
2012-6-11 22:20:  
Νέες ημερομηνίες Διανομής συγγραμμάτων
2012-6-08 14:00:  
Summer School στο Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης
2012-6-05 17:13:  
Αίτηση βελτίωσης μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων
2012-6-05 16:47:  
Διανομή συγγρ. του μαθ. "ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ"
2012-6-05 16:43:  
Εκτύπωση Διπλωματικών εργασιών περ. Ιουνίου 2012
2012-6-01 16:12:  
Αναβολή των εξετάσεων στις 18/6/2012
2012-5-30 14:43:  
Εξέταση διπλωματικών εργασιών περ. Ιουνίου
2012-5-30 13:15:  
Διανομή συγγρ. Μερικών Διαφ. Εξισώσεων&Μιγ. Συν.
2012-5-30 13:12:  
Διανομή συγγρ. του μαθ.Πειραματική Αντοχή Υλικών
2012-5-29 18:12:  
Διανομή συγγρ. του μαθ. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ
2012-5-28 18:14:  
Υποτροφίες κληροδ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»
2012-5-28 18:10:  
Υποτροφίες κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»
2012-5-28 13:10:  
"ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2012-5-24 16:02:  
Υποτροφίες για μετ. σπουδές από το MASDAR
2012-5-22 14:06:  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2012-5-22 14:00:   2012-5-16 19:10:  
Ημ.:Η Αντ. Μηχ. μέσα από τη ματιά Νέων Ερ.& Μηχ.
2012-5-16 18:47:  
Παράταση Δηλώσεων & Διανομής Συγγραμμάτων
2012-5-16 14:27:  
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποτρόφων Υ.Δ.
2012-5-16 13:49:  
Υποτροφίες Τουρκίας
2012-5-15 16:28:  
Αναπλήρωση μαθημάτων Υγειονομικής Τεχνολογίας
2012-5-11 16:13:  
Βραβεία L’ORÉAL UNESCO 2013 στις Φυσ. Επιστήμες
2012-5-11 16:08:  
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
2012-5-10 16:56:  
Διάλεξη στα πλαίσια του LLP/ERASMUS TEACH. MOBIL
2012-5-08 18:23:  
ΑΣΟΕΕ: ΦΣ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"
2012-5-08 16:10:  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
2012-5-08 16:07:  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ E.I.C.A.
2012-5-04 16:08:  
Διεξ. προόδου μαθ."Αστ.Υδρ.'Εργα"-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
2012-5-04 13:08:  
Αναβολή μαθ. "Υδροηλεκτρικά Έργα"
2012-5-03 15:02:   2012-5-02 17:47:  
Διεξαγωγή προόδου του μαθ."Αστικά Υδραυλ. 'Εργα"
2012-5-02 17:42:  
Εκδρομή στο Μόρνο (μαθ."Αστικά Υδραυλικά Έργα")
2012-5-02 17:39:  
Διεξαγωγή έκτακτου μαθ. "Αστικά Υδραυλικά 'Εργα"
2012-5-02 17:36:  
Αναβολή μαθ. "Αστικά Υδραυλικά Έργα"
2012-4-30 19:09:  
Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων 2012-13
2012-4-26 18:31:  
Υποτροφίες κληροδοτήματος "ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ"
2012-4-26 18:28:  
Υποτροφίες κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"
2012-4-26 18:23:  
Θερινό εκπαιδευτικό σεμινάριο Κωνσταντινουπόλεως
2012-4-26 17:10:  
Πρόγρ. Μετ. Σπουδ."Water Res.&Env.Man."-Ορθή Επ.
2012-4-24 18:23:  
Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Ερευν. προγρ. «i-adapt»
2012-4-24 18:17:  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
2012-4-23 12:49:  
Διεθνής Συνάντηση για το Mέλλον του Επαγ. Π.Μ.
2012-4-11 17:58:  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ VRIκα! ΓΑΛΛΙΑΣ
2012-4-11 17:53:  
Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Σλοβακίας
2012-4-09 14:57:  
Διεθνές Πρόγρ. Μετ. Σπουδών"Water Res.&Env.Man."
2012-4-06 17:17:  
Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών εξαμήνων 2011-12
2012-4-04 13:09:  
Υποτροφίες Λεττονικής Κυβέρνησης ακ. έτ. 2012-13
2012-3-30 13:14:  
Προκήρυξη θέσης υποτρόφου Υ.Δ. Τομέα ΥΠΠΕΡ
2012-3-29 17:04:  
Ετήσιος διαγωνισμός βράβευσης Δ.Δ.
2012-3-29 17:01:  
Σπουδές στην Ιαπωνία
2012-3-29 17:00:  
Χορήγηση Υποτρ. για ερευν. προγρ. στην Ιαπωνία
2012-3-29 14:50:  
Χορήγηση Υποτροφιών Ιαπωνίας
2012-3-29 14:47:  
Πρόγραμμα LLP/Erasmus-Θέσεις Υποτρόφων Erasmus
2012-3-27 17:44:  
Διοργάνωση μαθ. & άλλων δραστηριοτήτων για Μηχ.
2012-3-26 18:33:  
Ανακοίνωση για το μάθ. "Αστικά Υδραυλικά Έργα"
2012-3-23 11:30:  
Εγγραφές εαρινού εξαμήνου 2011-12-Υπενθύμιση
2012-3-21 17:21:  
Επιστημονικό συνέδριο του Παν. Βάρνα-Βουλγαρίας
2012-3-21 17:15:  
Διοργάνωση Θερινού Σχολείου στο Πεκίνο
2012-3-16 16:56:  
Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετ. ακ. έτ. 2011-12
2012-3-16 14:28:  
Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Μαρτίου 2012
2012-3-16 14:06:  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2012-3-16 13:20:  
Ανακοίνωση για το μάθ. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔ. ΣΚΥΡ."
2012-3-16 13:13:  
Aνακοίνωση διδασκαλίας μαθ. "Ξύλινες κατασκευές"
2012-3-15 15:31:  
Χορήγηση προπτυχιακών Υποτροφιών με επιλογή
2012-3-15 15:27:  
Υποτροφίες της κυβέρνησης της Κίνας σε Έλληνες
2012-3-15 15:24:  
Υποτροφία για bachelor στη Λετονία
2012-3-14 12:08:  
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-12
2012-3-13 13:05:  
Υποτροφίες προγράμματος MBA Πανεπιστημίου Κύπρου
2012-3-12 17:46:  
Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθ."ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ"
2012-3-08 17:39:  
Ταυτοποίηση χρηστών PCLAB
2012-3-06 16:14:  
ΔΠΜΣ "Προστασία, Συντήρηση & Αποκ. Μνημείων Πολ"
2012-3-06 16:07:  
Αλλαγή αίθουσας διδ. του μαθ. "Υπόγεια Νερά"
2012-3-05 13:09:   2012-3-02 20:38:   2012-3-02 12:47:  
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2011-12
2012-3-01 17:19:  
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΑΙΘ.
2012-3-01 12:17:  
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΙΔ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2012-2-28 16:34:  
Βράβευση καλύτερης Δ.Δ. από το κληροδ. ΣΑΡΑΦΗ
2012-2-28 11:35:  
Χορήγηση Υποτροφιών Ιαπωνίας ακαδ. έτος 2012-13
2012-2-24 13:49:  
Αλλαγή ώρας & τόπου διεξ. εξετ. 2 μαθ. 9ου εξ.
2012-2-23 16:30:  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
2012-2-22 17:29:  
Αλλαγή ώρας εξέτασης της "ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"
2012-2-22 17:26:  
Εξέταση του αναβλ. μαθήματος "Τεχνική Υδρολογία"
2012-2-16 11:55:  
Βραβείο <<Ε. Παπαγιαννάκη>>
2012-2-14 17:29:  
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2012-2-10 11:38:  
Αναβολή εξετάσεων “Υδρ. Ανοικτών Αγωγών&Ποταμών"
2012-2-10 11:33:  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ»
2012-2-09 18:29:  
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ IV
2012-2-09 17:26:  
Χορήγηση 10 υποτροφιών για μετ. σπουδές στα ΗΑΕ
2012-2-09 17:21:  
Προγράμματα μεταπτ. σπουδών στο KDI& υποτροφιών
2012-2-09 11:54:  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
2012-2-08 15:38:  
Εκτύπωση Διπλωματικών εργασιών περ. Μαρτίου 2012
2012-2-07 16:10:  
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝ. ΕΞΕΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
2012-2-06 17:04:  
Διανομή Β’ Τόμου της Δυναμικής των Κατασκευών
2012-2-06 11:37:  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚ. ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΠΛ. ENPC
2012-2-03 16:20:  
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής περιόδου Μαρτίου 2012
2012-2-03 16:15:  
Εξέταση διπλωματικών εργασιών περ. Μαρτίου
2012-2-03 16:11:  
Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής
2012-2-03 15:53:  
Εξέταση του μαθ.«ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞ. & ΔΙΑΘ. ΑΣΤ. ΛΥΜ.»
2012-2-01 16:20:  
Παράδοση&Εξέταση θεμ. "Ειδ. Κεφαλαίων Οδοποιίας"
2012-2-01 16:16:  
Διδασκαλία μαθ. «Πολεοδομία – Χωροταξία»
2012-2-01 16:10:  
Μεταπτυχιακά Μαθήματα για τα χημικά (ECHA)
2012-2-01 15:55:  
Προκήρυξη υποτροφίας κληρ. Φίλωνος Βασιλείου
2012-2-01 11:41:  
Αλλαγή εξέτασης μαθ. «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο.Σ.»
2012-2-01 11:37:  
Ετήσια Ανοικτή Συνέλευση ASCE & κοπή Βασιλόπιτας
2012-1-31 11:49:  
Αλλαγή εξέτασης μαθ."ΥΔΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ–ΦΡΑΓΜΑΤΑ"
2012-1-27 17:47:  
Θερινές υποτροφίες Λιθουανίας
2012-1-27 17:43:  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ι
2012-1-27 15:56:  
Αλλαγή εξέτασης μαθ. "Συνοριακά Στοιχεία"
2012-1-26 15:32:  
Πρόσκληση ενδιαφέροντος φορέων πρακτικής άσκησης
2012-1-25 17:19:  
Προκήρυξη υποτροφίας στην Ινδονησία
2012-1-25 17:16:  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
2012-1-25 17:11:  
Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες Υπηκόους
2012-1-23 12:48:  
Αναπλήρωση μαθήματος «Πολεοδομία – Χωροταξία»
2012-1-20 16:02:  
Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-12
2012-1-19 18:44:  
9ο Φοιτητικό Συν. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχν.
2012-1-19 18:40:  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
2012-1-16 14:38:  
Απόφαση Συγκλήτου για Ν.4024/2011
2012-1-16 14:32:  
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Ερευνα και Εκμ. Υδρογ. στην Ελλαδα"
2012-1-12 18:17:  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ»
2012-1-09 22:50:  
Εισαγωγή υπ. ειδικών περ. με βάση τη γεν. σειρά
2012-1-04 12:14:  
Υποτροφίες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
2012-1-04 12:07:  
Θωμαϊδεια Βραβεία ακαδ. έτους 2011