Ελληνικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ»

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ» >

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» ενδιαφέρεται να χορηγήσει δύο βραβεία ύψους $4000 για το έτος 2012, το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκληρώνουν ή ολοκλήρωσαν τη διατριβή τους εντός του έτους 2012, με ώριμο πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο σε συγκεκριμένες περιοχές.

Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.ntua.gr/mail-announcements/ChorafasAwardAnnounceb.pdf

ή νʼ απευθυνθείτε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας Ε.Μ.Π., Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, τηλ. 210 772 1927.

Λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων στις 02 Μαρτίου 2012.

9 years ago. 18:17:33, 12-1-2012.