Ελληνικά

Αλλαγή εξέτασης μαθ. "Συνοριακά Στοιχεία"

"Αλλαγή ώρας και τόπου εξέτασης του μαθήματος ΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του 9ου εξαμήνου."

Το διαγώνισμα του μαθήματος "Συνοριακά Στοιχεία" που έχει προγραμμαστιστεί για την 22η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στο κτίριο Γκίνη θα γίνει την ίδια μέρα στις 10:00, στο Σχεδ.1 στα κτίρια της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η Διδάσκουσα

Μ. Νεραντζάκη

8 years, 11 months ago. 15:56:30, 27-1-2012.