Ελληνικά

Εισαγωγή υπ. ειδικών περ. με βάση τη γεν. σειρά

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το από 5-1-12 Δελτίο Τύπου του ΥΠΔΒΜΘ οι επιτυχόντες των ειδικών περιπτώσεων που τελικά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες, αφού διαγράφηκαν από τις Σχολές αρχικής εισαγωγής, οι οποίοι εισάγονται με τη γενική σειρά στη Σχολή ή το Τμήμα της επόμενης προτίμησής τους βάσει του μηχανογραφικό τους δελτίου πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή από την Τρίτη 10-1-12 έως και την Παρασκευή 13-1-12 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.

9 years ago. 22:50:46, 09-1-2012.