Ελληνικά

Αναβολή εξετάσεων “Υδρ. Ανοικτών Αγωγών&Ποταμών"

Επειδή σύμφωνα με το πρόγραμμα των σημερινών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας, η πρόσβαση προς και η αποχώρηση από το κτήριο Γκίνη κατά τις απογευματινές ώρες θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, σας ενημερώνουμε ότι οι σημερινές Εξετάσεις στο Μάθημα της "Υδραυλικής Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών" αναβάλλονται.

Οι διδάσκοντες

Π. Παπανικολάου

Α. Νάνου

Τ. Κατσαρέλης

8 years, 7 months ago. 11:38:36, 10-2-2012.