Ελληνικά

Διανομή Β’ Τόμου της Δυναμικής των Κατασκευών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Διανομή Β’ Τόμου της Δυναμικής των Κατασκευών"

Ο Β’ Τόμος της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ του Ι.Θ. Κατσικαδέλη θα διανεμηθεί στους φοιτητές από το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών.

Οι διδάσκοντες

Ε. Σαπουντζάκης - Μ. Νεραντζάκη

8 years, 7 months ago. 17:04:08, 06-2-2012.