Ελληνικά

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝ. ΕΞΕΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ»ΣΤΙΣ 7-2-2012

Όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην εξέταση εξαιτίας της καθολικής απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, παρακαλούνται να στείλουν σχετικό e-mail στο συντονιστή του μαθήματος stamou@central.ntua.gr μέχρι σήμερα και ώρα 24:00.

8 years, 7 months ago. 16:10:46, 07-2-2012.