Ελληνικά

Εκτύπωση Διπλωματικών εργασιών περ. Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματοδότηση εκτύπωσης Διπλωματικών εργασιών

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές ακαδ. έτους 2011-12, που πρόκειται να παραδώσουν τη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Μαρτίου 2012 και ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση της εκτύπωσής της, να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής έως την 24η Φεβρουαρίου 2012.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 years, 7 months ago. 15:38:26, 08-2-2012.