Ελληνικά

Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 12/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2012-13, έχουν γίνει οι κάτωθι αλλαγές:

  • όσον αφορά την ώρα διεξαγωγής των μαθημάτων:

• Η διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Στατικής & Δυναμικής», θα διεξάγεται την Τετάρτη αντί 12.45-14.30 στις 8.45 – 10.30, στην αίθουσα 01ΑΒ.

• Η διδασκαλία του μαθήματος «Αντισεισμική Τεχνολογία 2», θα διεξάγεται την Τετάρτη αντί 08.45-12.30 στις 10.45 – 14.30 στην αίθουσα 01ΑΒ, Αμφ. Αντισ. Τεχν.

  • όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων:

• Η διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά θέματα Οικοδομικής», θα διεξάγεται στο Αμφ. Αντοχ. Υλικών 201 την ίδια μέρα και ώρα.

• Η διδασκαλία του μαθήματος «Κτιριολογία», θα διεξάγεται στο Αμφ. Αντοχ. Υλικών 202 την ίδια μέρα και ώρα.

• Η διδασκαλία του μαθήματος «Εγγειοβελτιωτικά Έργα», θα διεξάγεται στην αιθ. Αντοχ. Υλικών 203 την ίδια μέρα και ώρα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7 years, 11 months ago. 18:30:57, 12-10-2012.